Cách tính chiều rộng hình chữ nhật

Cách tính chiều rộng hình chữ nhật

Bạn đang tìm cách tính chiều rộng hình chữ nhật. Có rất nhiểu cách tính chiều rộng hình chữ nhật mà bạn có thể áp dụng. Cùng xem bài viết mà webloikhuyen chia sẻ dưới đây nhé, bạn sẽ tìm ra cách tính chiều rộng hình chữ nhật phù hợp.

Cách tính chiều rộng hình chữ nhật

Mục Lục

Cách tính chiều rộng hình chữ nhật sử dụng chiều dài và diện tích

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là : S=a*b

Trong đó S là diện tích, a là chiều dài và b là chiều rộng hình chữ nhật

Công thức này chỉ được sử dụng khi đã có sẵn thông tin về diện tích và chiều dài của hình chữ nhật.

Từ đó ta có cách tính chiều rộng hình chữ nhật là b= S/a

Ví dụ

Tính chiều rộng hình chữ nhật có diện tích là 24 cm^2, chiều dài là 8 cm.

Áp dụng cách tính chiều rộng hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều dài, ta có

Chiều rộng hình chữ nhật = b = S/a = 24/8 = 3 (cm)

Cách tính chiều rộng hình chữ nhật sử dụng chiều dài và chu vi

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là C= (a+b)*2

Trong đó C là chu vi, a là chiều dài và b là chiều rộng hình chữ nhật

Công thức này chỉ được sử dụng khi đã có sẵn thông tin về chu vi và chiều dài của hình chữ nhật.

Từ đó ta có cách tính chiều rộng hình chữ nhật là b = (C/2) – a

Ví dụ

Cho chu vi hình chữ nhật là 22 cm, chiều dài là 8 cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

Áp dụng cách tính chiều rộng hình chữ nhật khi biết chu vi và chiều dài, ta có

Chiều rộng hình chữ nhật là b= (C/2) – a = 22/2 – 8 = 3 (cm)

Cách tính chiều rộng hình chữ nhật sử dụng chiều dài và đường chéo

Công thức tính độ dài đường chéo hình chữ nhật hay còn gọi là định lý Pytago là

a^2 + b^2 = c^2

Trong đó: a là chiều dài hình chữ nhật, b là chiều rộng và c là đường chéo hình chữ nhật

Công thức này chỉ được sử dụng khi đã có sẵn thông tin về đường chéo và chiều dài hình chữ nhật.

Từ đó ta có cách tình chiều rộng hình chữ nhật là  b = căn (c^2 – a^2)

Ví dụ

Tính chiều rộng hình chữ nhật khi biết chiều dài là 4 cm và đường chéo là 5 cm

Áp dụng cách tình chiều rộng hình chữ nhật khi biết chiều dài và đường chéo, ta có

Chiều rộng hình chữ nhật là b = căn (c^2 – a^2) = căn (5^2- 4^2) = 3 (cm)

Cách tính chiều rộng hình chữ nhật thật đơn giản phải không nào? Hi vọng bài viết của webloikhuyen đã mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Viết một bình luận