Cách tính diện tích tam giác cân

Cách tính diện tích tam giác cân

Nếu bạn chưa biết cách tính diện tích tam giác cân hoặc đã lâu quá không sử dụng nên không nhớ. Vậy thì để webloikhuyen giúp bạn nhớ lại nhé.

Mục Lục

Tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bằng nhau

Tam giác ABC có AB = AC, có thể thấy tam giác ABC cân tại đỉnh A.

Tính chất tam giác cân

+ Trong một tam giác cân, 2 góc ở đáy bằng nhau

+ Một tam giác có 2 góc ở đáy bằng nhau là tam giác cân

Tam giác vuông cân

Tam giác vuông cân là tam giác có 2 cạnh vuông góc và bằng nhau

Tính chất tam giác vuông cân

+ Tam giác vuông cân có 2 góc ở đáy bằng nhau và bằng 45 độ

+ Các đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác kẻ từ đỉnh góc vuông của tam giác vuông cân trùng nhau và bằng 1 nửa cạnh huyền.

Cách tính diện tích tam giác cân

Cách tính diện tích tam giác thường

Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

S = (a *h)/2

Trong đó:

+ a: Chiều dài đáy tam giác

+ h: chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên

Cách tính diện tích tâm giác cân

Cách tính diện tích tam giác cân cũng tương tự cách tính tam giác thường, chỉ cần biết chiều cao tam giác và cạnh đáy.

Diện tích tam giác cân bằng tích của chiều cao nối từ đỉnh tam giác đó tới cạnh đáy tam giác, sau đó chia cho 2.

S = (a*h) / 2

+ a: Chiều dài đáy tam giác cân (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác)

+ h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy).

Viết một bình luận