Công thức tính chiều cao tam giác

Công thức tính chiều cao tam giác

Công thức tính chiều cao tam giác là một công thức là công thức toán được sử dụng khá phổ biển trong thực tế. Cùng webloikhuyen tìm hiểu công thức tính chiều cao tam giác nhé.

Mục Lục

Chiều cao (tam giác)

Chiều cao của tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến cạnh đối diện. Cạnh đối diện này được gọi là đáy ứng với chiều cao. Độ dài đường cao là khoảng cách giữa đỉnh và đáy.

Trong một tam giác cân (tam giác có 2 cạnh bằng nhau), trung điểm của cạnh đáy là chân đường cao hạ từ đỉnh. Độ dài đường cao được sử dụng để tính diện tích của một tam giác. Diện tích của tam giác bằng nửa tích đường cao nhân với đáy.

3 đường cao của tam giác đồng quy tại 1 điểm, gọi là trực tâm của tam giác.

Công thức tính chiều cao tam giác

Có nhiều cách tính chiều cao, cách đơn giản nhất là sử dụng công thức Heron

(a * h)^2 = 4p(p-a)(p-b)(p-c)

Với a,b,c là độ dài các cạnh

h là đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC

p là nửa chu vi tam giác: p = (a+b+c)/2

Chiều cao tam giác đều

Công thức tính chiều cao tam giác

Tam giác đều ABC có 3 cạnh a bằng nhau

Chiều cao h = (căn3)/2 *a

Chiều cao tam giác vuông

Công thức tính chiều cao tam giác

Tam giác ABC vuông tại A có 3 cạnh lần lượt là a, b, c

Chiều cao h kẻ từ đỉnh A xuống đáy BC được tính là

1/ h^2 = 1/ b^2 + 1/ c^2

Chiều cao tam giác cân

Công thức tính chiều cao tam giác

Tam giác ABC cân tại A, đường cao h kẻ từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC

Độ dài đường cao h được tính là

h^2 = AB^2 – (BC/2)^2 = AC^2 – (BC/2)^2

Viết một bình luận