Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm được áp dụng khá nhiều trong cả toán học và thực tế. Cùng webloikhuyen tìm hiểu công thức tính này nhé nhé.

Mục Lục

Khoảng cách

Khoảng cách là đại lượng vật lý và toán học để tính độ lớn của đoạn thẳng nối giữa 2 điểm nào đó.

Trong cuộc sống thường ngày, thuật ngữ khoảng cách được sử dụng để chỉ độ dài của một đoạn đường nào đó, có thể không phải là một đường thẳng lý tưởng.

Khác với vị trí trong các hệ tọa độ, khoảng cách là một đại lượng không có các giá trị âm.

Khoảng cách trong toán học

Trong toán học khoảng cách giữa 2 điểm P và Q là d(P,Q).

Trong đó, d là hàm số tính khoảng cách.

Khoảng cách giữa 2 tập hợp A và B là khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 điểm bất kỳ P thuộc A và Q thuộc B

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Công thức tính khoảng cách

Khoảng cách d, giữa 2 điểm được biểu diễn trọng hệ tọa độ Đề các bằng căn bậc hai của tổng các bình phương các thay đổi theo mỗi trục tọa độ. Vì vậy, trong không gian 2 chiều, khoảng cách giữa 2 điểm A(x1, y1, z1) và B(x2, y2, z2) được tính là

d = căn ((delta-x)^2 + (delta-y)^2)

với delta-x = x1 – x2 và delta-y = y1 – y2

Và trong không gian 3 chiều

d = căn ((delta-x)^2 + (delta-y)^2 + (delta-z)^2)

Ở đây, “Δ” (delta) chỉ sự thay đổi của các tham biến. Vì vậy, Δx là sự thay đổi của x, đọc là “delta-x”. Theo thuật ngữ toán học, Δx = x1 – x0.

Công thức tính khoảng cách là một trường hợp tổng quát của định lý Pitago. Nó cũng có thể mở rộng ra để tính độ dài của một dây cung.

Viết một bình luận