Công thức tính thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương

Công thức tính diện tích, thể tích hình lập phương là những công thức khá phổ biến trong toán học và đo đạc thực tế. Cùng webloikhuyen tìm hiểu cách tính thể tích hình lập phương nhé.

Mục Lục

Hình lập phương

Hình lập phương là hình có 6 mặt đều là hình vuông và bằng nhau. Hình lập phương còn là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau.

Tính chất hình lập phương

+ Hình lập phương có 8 mặt phẳng đối xứng

+ Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh gặp nhau tại một đỉnh

+ Hình lập phương có 4 đường chéo cắt nhau tại một điểm, đó được xem là tâm đối xứng của hình lập phương

+ Đường chéo các mặt bên của khối lập phương đều dài bằng nhau.

+ Đường chéo của hình khối lập phương cũng dài bằng nhau.

Công thức và cách tính thể tích hình lập phương

Công thức tính thể tích hình lập phương

Thể tích hình lập phương là: là lượng không gian chiếm giữ của một hình lập phương bất kỳ. Thể tích hình lập phương sử dụng đơn vị đó là lập phương khoảng cách (mũ 3).

Công thức tính thể tích hình lập phương

V = a x a x a

Trong đó:

 a: các cạnh của một hình lập phương

Công thức và cách tính diện tích hình lập phương

Diện tích hình lập phương được chia ra hai dạng bao gồm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Trong đó diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4. Trong khi đó diện tích toàn phần bằng diện tích một một mặt nhân với 6.

Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

S = 6 x a²

Trong đó:

+ a: các cạnh của hình lập phương.

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

S = 4 x a²

Trong đó:

+ a: các cạnh của hình lập phương.Viết một bình luận