Công thức tính vận tốc trung bình

Công thức tính vận tốc trung bình

Công thức tính vận tốc trung bình được sử dụng khá phổ biến trong vật lý cũng như trên thực tế. Cùng webloikhuyen tìm hiểu công thức tính vận tốc trung bình nhé

Mục Lục

Vận tốc

Vận tốc là đại lượng vật lý mô tả mức độ nhanh chậm lẫn chiều của chuyển động. Và được xác định bằng tỷ số giữa độ dời của vật trong một khoảng thời gian với khoảng thời gian đó. Vận tốc ở đây được hiểu là vận tốc dài hay vận tốc tuyến tính.

Vận tốc trong chuyển động thẳng đều

Đối với một vật chuyển động thẳng đều, tốc độ và chiều chuyển động không thay đổi theo thời gian. Do đó, vector vận tốc có giá trị xác định và không đổi.

Để tính tốc độ chuyển động, chúng ta đơn giản lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó. Trong chuyển động thẳng của một chất điểm, nếu chất điểm chuyển động theo một chiều ta chọn chiều đó làm chiều dương thì độ lớn của độ dời bằng quãng đường đi được của chất điểm.

V = S/T

Trong đó

V: tốc độ của chuyển động thẳng đều

S: quãng đường

T: thời gian

Công thức tính vận tốc trung bình

Công thức tính vận tốc trung bình

Khi vận tốc của vật thay đổi theo thời gian, người ta có thể sử dụng khái niệm vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nhất định được định nghĩa là tỉ số giữa sự thay đổi vị trí trong khoảng thời gian đang xét và khoảng thời gian đó. Phương trình toán học như sau:

V = (r – r0)/(t – t0)

+ v : vận tốc trung bình

+ r : vị trí cuối

+ r0 : vị trí đầu

+ t : thời điểm cuối

+ t0 : thời điểm đầu

Vận tốc trung bình trên những khoảng thời gian khác nhau có thể mang những giá trị khác nhau.

So sánh vận tốc trung bình và tốc độ trung bình

Chúng ta cần lưu ý sự khác nhau giữa tốc độ và vận tốc. Khi nói đến tốc độ là chúng ta nói đến độ lớn của vận tốc, từ là tốc độ luôn là một số không âm. Trong khi đó, vận tốc lại còn thể hiện chiều chuyển động, tức là chúng có thể là một số âm hoặc dương.

Cụ thể:

+ Vận tốc là đại lượng đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm đó. Vận tốc trung bình trong 1 chu kì luôn bằng 0. Vận tốc có thể lấy giá trị âm hoặc dương

+ Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm đó. Tốc độ trung bình luôn khác 0. Tốc độ chỉ có giá trị dương

Viết một bình luận