Diện tích toàn phần của hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ

Hình trụ được sử dụng khá phổ biển trong các bài toán hình học từ căn bản đến phức tạp. Trong đó, công thức tính diện tích toàn phần, thể tích hình trụ thường được sử dụng khá phổ biến trong việc tính một không gian nhất định bị chiếm giữ bởi một hình trụ. Cùng webloikhuyen tìm hiểu nhé.

Diện tích toàn phần hình trụ

Mục Lục

Hình trụ

Hình trụ là hình giới hạn bởi mặt trụ và 2 đường tròn song song nhau, là giao tuyến của mặt trụ và 2 mặt phẳng vuông góc với trục.

Hình trụ tròn là hình tròn xoay khi sinh bởi bốn cạnh của một hình chữ nhật khi quay xung quanh một đường trung bình của hình chữ nhật đó

Diện tích toàn phần hình trụ

Công thức tính diện tích toàn phần, thể tích hình trụ cũng được áp dụng trong các dạng bài toán phức hợp thêm cách tính thể tích hình lập phương hay diện tích hình chữ nhật.

Công thức và cách tính diện tích hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ là toàn bộ không gian chiếm giữ tổng diện tích xung quanh và diện tích 2 đáy. Trong khi đó, diện tích hình trụ là diện tích của mặt xung quanh hình trụ, không gồm diện tích 2 đáy.

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2*3.14*r*h

Trong đó:  r là bán kính hình trụ, h là chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ

Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ

S (toàn phần) = 2*3.14*r^2*2*3.14*r*h = 2*3.14*r*(r+h)

Trong đó:

R: bán kính hình trụ

2*3.14*r*h: diện tích xung quanh hình trụ

2+3.14*r^2: diện tích của 2 đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V= 3.14*r^2*h

Trong đó: r là bán kính hình trụ, h là chiều cao hình trụ

Viết một bình luận